Δημοσιεύτηκε το παρόν άρθρο του Κ.Κατσακιώρη, με τίτλο "Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης", στο από 15/06/2012 τεύχος της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας "Συνείδηση".